REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM GODOX STORE:

 1. Do programu przystępuje automatycznie każdy Klient, który założy konto w sklepie store.godox.eu. Dołączenie do programu oznacza zaakceptowanie poniższego Regulaminu.

 2. Członkowie Programu otrzymują 1 punkt za każde 1 € wydane podczas zakupów w Sklepie. Zebrane przez Klienta Punkty mogą zostać wykorzystane do uzyskania kodu rabatowego na zasadach opisanych poniżej.

 3. Minimalna ilość punktów wymagana do wymiany na kod rabatowy o wartości 1 € wynosi 100. W ramach programu można zbierać nielimitowaną ilość punktów.

 4. Uczestnicy Programu mogą wymienić dowolną ilość punktów. Całkowita wartość kodu rabatowego jest wyliczana na jej podstawie i zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku.

 5. Punkty oraz kody rabatowe uzyskane w Programie zachowują swoją ważność przez rok od daty ich przyznania i nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

 6. Punkty przyznawane są po zrealizowaniu zamówienia. W przypadku zwrotu zamówionego produktu, punkty przyznane za jego zakup zostaną unieważnione.

 7. Wartość kodu rabatowego uzyskanego w Programie nie może przekroczyć całkowitej wartości produktów w koszyku. Koszt przesyłki zamówienia nie podlega rabatom.

 8. Kody rabatowe uzyskane w Programie nie mogą być wykorzystywane w imieniu lub na rzecz osób trzecich, ani w celach komercyjnych, takich jak dalsza odsprzedaż produktów zakupionych z użyciem kodu.

 9. Dla Klientów biorących udział w Programie organizowane są tymczasowe promocje. Ich szczegóły komunikowane będą na stronie Sklepu oraz materiałach informacyjnych na mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

 10. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Programu, Sklep zastrzega sobie prawo do wykluczenia go z udziału w programie i/lub wycofania przyznanych mu dotychczas punktów.

 11. Wszystkie informacje na temat aktualnego stanu konta oraz historii przyznawanych i wydawanych punktów dostępne są w zakładce „Twoje Konto” na koncie Klienta w Sklepie.

 12. W przypadku zakupów w walucie innej niż euro, 1 punkt przyznawany jest za równowartość 1 €, zgodną z obowiązującym wtedy kursem walut.

 13. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Programu w każdym momencie jego trwania. W przypadku zakończenia Programu, Uczestnikom zostanie zablokowana możliwość zdobywania punktów, jednak dalej będą uprawnieni do wykorzystania Punktów zdobytych w trakcie trwania programu.